Arvode  

Kognitiv Psykolog & Konsult är ackrediterad av Region Skåne som KBT - terapeut inom regeringens rehabiliteringsgaranti.

Det innebär att privatpersoner under vissa förutsättningar kan få remiss och då gäller patientavgift på 120:-/besök. 

 

 

Remisskrivande mottagning eller läkare ska ingå i Region Skånes "Hälsoval Skåne "samt att den sökande är "listad" hos dem. Detta gäller de flesta vårdcentraler men även privata läkarmottagningar eller andra privat vårdinrättning.

Sök vårdcentral eller annan läkarmottagning på:       

http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=107378

 

Utan remiss gäller sedvanligt arvode.                          

 

 

Till företag finns både timpris och paketpris beroende på tjänst. Finns speciella önskemål om utbudet så skräddarsys tjänsten så den passar behoven. Flexibilitet och tillmötesgående är honörsord för Kognitiv Psykolog & Konsult. Välkomna! 

 

Har ni eller du frågor är det bara att slå en signal 0709-746 555

 

 

 

 

bodil.andersson@kognitivpsykolog.se © 2010 • Besöksadress: Drottninggatan 20 i Malmö. Mobil: 0709-746 555 • Förtaget innehar

F-skattebevis och Patientförsäkring

www.kognitivpsykolog.se