TJÄNSTER - FÖRETAG

 

Den psykosociala arbetsmiljön är en viktig faktor för personalens hälsa. Psykosocial ohälsa kan snabbt "smitta"och leda till allvarliga och kostsamma problem. Föra att förebygga psykosocial ohälsa erbjuds flera olika verktyg:

 

- Psykosocial Kartläggning

- Handledning till personal

- Coachning av både chef och anställd

- Proffessionellt stöd vid organisationsförändringar

- Utbildningar inom:

          - Stress & Stresshantering

          - Psykosocial Arbetsmiljö

          - Sömnskola

          - Kris & Krishantering

          - Ökad Självkänsla - ökat välmående

 

 

 

Ibland är det individen ensam som drabbas av psykisk ohälsa och arbetet blir svårt att genomföra för den enskilde. Hjälp kan då erbjuds genom:

          - Korttidsbehandling eller lösningsfokuserade samtal

          - Stöd- och krissamtal eller terapi

          - Individeullt eller i grupp

          - Arbetsförmågebedömning vid psykisk ohälsa

          - Stöd till chef eller anställd i Rehabiliteringskedjan

 

 

 

 

bodil.andersson@kognitivpsykolog.se © 2010 • Besöksadress: Drottninggatan 20 i Malmö. Mobil: 0709-746 555 • Förtaget innehar

F-skattebevis och Patientförsäkring

www.kognitivpsykolog.se