Tjänster - Privat

 

Behöver du prata med någon? Behöver du stöd i en svår livssituation eller hjälp att se olika alternativ då du överväger ett svårt beslut? Vill du uppnå personlig utveckling eller vill du må bättre? Vill du ha hjälp och stöd att identifiera dina svårigheter och få en stadigvarande förändring?  

 

Då har du kommit rätt.

 

De flesta av oss behöver ibland stöd eller hjälp på livets väg. Stöd eller hjälp vi inte kan få från annat håll.

Vi kanske inte vill belasta nära och kära, det finns inte någon vi vill eller kan vända oss till eller så saknas den kompetens vi söker och behöver.

Kanske behöver vi proffesionell hjälp och stöd under en kortare eller en längre tid. 

 

Hit är du välkommen oavsett hur din situation ser ut.  

 

Vanliga problem eller tillstånd som behandlas är:

 

- Nedstämdhet - Depression

- Oro - Ångest, Panikångest

- Stresshantering

- Fobier

- Sömnproblem

- Krisstöd

- Självkänsla

- Relationsproblem

- Förändringar - Omställningar i livet

- Utbrändhet, Utmattning, med eller utan depression

- Prestationsångest

- Arbetsrelaterade problem

- Social osäkerhet

 

 

 

 

 

bodil.andersson@kognitivpsykolog.se © 2010 • Besöksadress: Drottninggatan 20 i Malmö. Mobil: 0709-746 555 • Förtaget innehar

F-skattebevis och Patientförsäkring

www.kognitivpsykolog.se