Kognitiv beteende terapi - KBT

 

I KBT ligger fokus på samspelet mellan individen och miljön, här och nu. Man utgår från individens tankar, känslor och beteenden för att förstå sambandet dem emellan. 

En analys genomförs av problemet och vad som påverkar det, både faktorer inom individen och i omgivningen.

 

Tillsammans med psykologen formuleras Ditt problem. Man tar till vara på de erfarenheter du har av vilka beteenden och strategier som fungerat bra eller mindre bra för dig och lägger upp en gemensam plan för behandling.

 

Även din historia har betydelse och berörs i behandlingen. Erfarenheter, värderingar och beteenden formas under hela vår livstid och kan ge viktig förståelse både för våra svårigheter och styrkor.

 

    

 

Det krävs dock ett aktivt arbete. En förändring av din aktuella situation och dina nuvarande sätt att hantera problemen, för att en förändring ska komma till stånd.

 

KBT bygger på ett positivt samarbete mellan dig och terapeuten. Detta innebär bl.a. att "stegen" i terapin tas i den takt som du själv vill och orkar. Hemuppgift är en del i det terapeutiska arbetet och hjälper till att snabbare uppnå de uppsatta målen.

 

 

bodil.andersson@kognitivpsykolog.se © 2010 • Besöksadress: Drottninggatan 20 i Malmö. Mobil: 0709-746 555 • Förtaget innehar

F-skattebevis och Patientförsäkring

www.kognitivpsykolog.se